Hakkımızda

     
        Üniversitemizin 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulmasının ardından, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince Rektörlüğe bağlı olarak “ Yabancı Diller Bölümü “ Dokuz Eylül Üniversitesi kadrolarından Muğla Üniversitesine aktarılan yabancı dil okutmanları ile 1127 öğrenci ile yabancı dil derslerini vermeye başlamıştır.
Üniversitemiz, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yeni fakülte, yüksekokulu ve meslek yüksekokullarını devreye sokarak hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.
1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren ise, Üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının yabancı dil ders programlarının yanı sıra “İngilizce Hazırlık Programını” fiilen başlatmıştır. Yabancı Diller Bölümündeki İngilizce Hazırlık Programı, isteğe bağlı zorunlu olmak üzere iki kategoride yürütülmüştür. Yabancı Diller Bölümü bu süreçten itibaren on yıl boyunca Eğitim-Öğretim faaliyetlerine sürdürmüştür.
29 Nisan 2005 tarih ve 25800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.04.2005 tarih ve 2005/8715 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuş olup, 13.05.2005 tarihinde müdür ataması ile faaliyete başlamıştır.
                Yabancı Diller Yüksekokulunun adının “Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu” olarak değiştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığının 22/2/2006 tarihli ve 4025 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2006 tarihinde kararlaştırılmış ve 15 Mart 2006 tarih ve 26109 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
               Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulunun adının “Yabancı Diller Yüksekokulu” olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 15/1/2015 tarihli ve 485665 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmış ve 8 Şubat 2015 tarih ve 29261 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
    
 
>