Modern Diller Bölümü

 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'nün Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Modern Diller Bölümü açılması konusundaki teklifi 25/01/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 288 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
>