İdari Personel

Yüksel SEZER
Yüksekokul Sekreteri
Ayşe KURT
Şef
Öğrenci İşleri
Nazmi ERCAN
Şef
Muhasebe - Maaş Tahakkuk
Mustafa ÜNAL
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Personel Özlük İşleri
Sibel U. ÖZKAYA
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Kadriye BARUT
Bilgisayar İşletmeni
Özel Kalem - Taşınır - Satınalma
Esengül DANACI
Hizmetli
Hizmetli (Memur)
İdris ÖZTÜRK
Sürekli İşçi
Hayriye ZİYAN
Sürekli İşçi
Zümrüt ÇETİN
Sürekli İşçi
Mehmet GÜNHAN
Bilgisayar İşletmeni
-------
>