Görev Tanımları ve İş Süreçleri

1-ÖZEL KALEM

    * Görev Tanımları

    * İş Akış Şemaları

      - Telefon Aktarma

2-ÖĞRENCİ İŞLERİ

     * Görev Tanımları

     * İş Akış Şemaları

     - Belge Düzenleme
     - Disiplin ve Ceza Soruşturması
     - Erasmus Sınav İşleri
     - Hazırlık Pr. Başarı Durumu ve Takip
     - Hazırlık Pr. Devam Durumu
     - Hazırlık Pr. Başvuru ve Kabul
     - Ortak Zor. Yab.Dil Dersleri İşlemleri
     - Sınavlara İtiraz İşlemleri
     - Yazokulu İşlemleri

3-PERSONEL İŞLERİ

     * Görev Tanımları

     * İş Akış Şemaları

     - Görev Uzatımı
     - Görevlendirme
     - İzin İşleri
     - Yabancı Uyruklu Personel İşleri

4-MALİ İŞLER

     * Görev Tanımları

     * İş Akış Şemaları

     - Kadrolu Maaş
     - Yabancı Uyruklu Maaş
     - Ek Ders
     - Fazla Çalışma
     - Maaş Belgesi
     - SGK Kesenek
     - Yolluk

5-SATINALMA-TAŞINIR

     * Görev Tanımları

     * İş Akış Şemaları

     - Satınalma
     - Taşınır Giriş
     - Taşınır Çıkış
     - Taşınır Devir-Bağış
     - Taşınır Mal Sayımı
     - Taşınır Mal Yılsonu İşlemleri
 
>