İdari Personel

Yüksel SEZER
Yüksekokul Sekreteri
Ayşe KURT
Şef
Öğrenci İşleri
Nazmi ERCAN
Şef
Maaş Tahakkuk - Mali İşler
Mustafa ÜNAL
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Personel Özlük İşleri
Sibel U. ÖZKAYA
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Kadriye BARUT
Bilgisayar İşletmeni
Özel Kalem - Sekreterya
Ümit ALPTEKİN
Teknisyen
Satınalma-Taşınır
Esengül DANACI
Hizmetli
Hizmetli (Memur)
İdris ÖZTÜRK
Sürekli İşçi
Hayriye ZİYAN
Sürekli İşçi
Zümrüt ÇETİN
Sürekli İşçi
>